EN | TH

Tida Night 2018
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 ทางสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ได้จับมือกับทางพันธมิตรจัดงาน TIDA Night ประจำปี 2018 ณ บริเวณชั้น 5 ดิเอ็มควอเทียร์ อาคาร Helix ภายใต้ Concept “เฉิ่ม โก๊ะ โบตั๋น” (Crazy Kitch Asian) เน้นตรีมการแต่งกายสไตล์จีน และเน้นสีสันสดใส

ทาง Alloy ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการแสดงและร่วมแต่งกายในตรีม “อุปรากรจีน” เพื่อสร้างความสนุกสนานภายในงาน

         

Related News

ทางสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญพันธมิตรเข้าร่วมงาน TIDA AWARDS GALA NIGHT and TIDA Award Thesis 2019 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2020 ณ โรงแรมปาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ
สำหรับงาน TIDA NIGHT ในปี 2015 ได้จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2016 ณ บริเวณชั้น 5 ดิเอ็มควอเทียร์ อาคาร Helix ภายใต้ Concept งาน “7 สี 7 ศอก” ในงานจัดการแสดง “โชว์แก้บน”
ทางสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ได้จับมือกับทางพันธมิตรจัดงาน TIDA Night ประจำปี 2017 ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ณ บริเวณชั้น 5 ดิเอ็มควอเทียร์ อาคาร Helix
ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia