EN | TH
1 2 3 4 5

บัวอลูมิเนียมเชิงผนัง (Skirting)

คือระบบบัวอลูมิเนียมติดผนัง เหมาะกับงานต้องการความเรียบร้อยและสวยงาม มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 3 แบบหลักๆ ได้แก่
  1. บัวเรียบ (Flat Skirting) คือบัวอลูมิเนียมที่เหมาะกับงานติดผนัง เนื่องจากบัวจะเป็นแผ่นเรียบจึงง่ายต่อการติดตั้ง โดยสามารถ Sealant ติดกับผนัง มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ขนาดสูง 50 มม., 100 มม., 150 มม., 200 มม.

  2. บัวเรียบปลายงอน (Semi-Flat Skirting) ขนาดความสูง 75 มม.

  3. บัวสกรูออน (Screw On Skirting) คือบัวอลูมิเนียมที่เหมาะกับการติดตั้งกับผนังทึบทุกรูปแบบ โดยจะออกแบบให้บัวอลูมิเนียมนูนออกมาจากผนัง 5 mm. ทำให้บัวดูโดดเด่นและเข้ากับวงกบประตูหรือช่องแสงได้พอดี มีความสูงให้เลือกทั้งหมด 5 ขนาด 50 มม.,75 มม., 100 มม., 150 มม., 200 มม.

     


ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia