EN | TH
1 2 3 4 5

อลูมิเนียมปิดขอบ

อลูมิเนียมปิดขอบ มีให้เลือก 2 แบบ และ สามารถรองรับควมหนา 4 ขนาดคือ
  • AD.01, AD.0-1 สำหรับขอบหนา 45 มม.
  • AD.02, AD.02-1 สำหรับขอบหนา 40 มม.
  • AD.03, AD.03-1 สำหรับขอบหนา 35 มม.
  • AD.04, AD.04-1 สำหรับขอบหนา 25 มม.
  • AD.05-1 สำหรับขอบหนา 20 มม.ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia