EN | TH
1 2 3 4 5

บานพับประตู

บานพับประตู Alloy มีให้เลือกวัสดุเป็นอลูมิเนียมและสแตนเเลส ซึ่งหากเป็นอลูมิเนียมจะสามารถทำสีให้เหมือนเฟรมได้ ทั้งสีชุบ และ สีพ่น ซึ่งทำให้แตกต่างจากบานพับอื่น ๆ ในตลาด และยังทำให้งานเรียบร้อย โดดเด่น สวยงาม รองรับความหนาประตู 35 มม.  - 50 มม.

นอกจากนี้บานพับประตู alloy ได้ออกแบบไว้ค่อนข้างบางเมื่อปิดบานแล้ว จึงแทบจะไม่เห็นร่องระหว่างบานประตูกับวงกบประตู

รับประกันสินค้า 1 ปี โดย Alloy
ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia