EN | TH

TIDA AWARD 2019
ทางสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญพันธมิตรเข้าร่วมงาน TIDA AWARDS GALA NIGHT and TIDA Award Thesis 2019 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2020 ณ โรงแรมปาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานสถาปัตยกรรมการออกแบบภายใน รวมทั้งพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ออกแบบ

ภายในงานจัดกิจกรรมภายในบูธของพันธมิตร และ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการออกแบบตกแต่งภายใน


Related News

ฝ่ายต่างประเทศจัดงาน Alloy India Partner Meeting ขึ้น ณ โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 ทางสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ได้จับมือกับทางพันธมิตรจัดงาน TIDA Night ประจำปี 2018 ณ บริเวณชั้น 5 ดิเอ็มควอเทียร์ อาคาร Helix
กิจกรรม TIDA Night 2014 เป็นงานประเพณีประจำปีที่ทางสมาคมมัณฑกรแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม ณ ไบเทค บางนา
ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia